school nieuws team kinderen ouders foto's filmpjes ons onderwijs contact

Navigatie:


 
 
 

Een kort geschiedkundig overzicht


Tot voor kort waren er drie basisscholen in Terborg: Openbare basisschool De Vlieger en de katholieke basisscholen De Rietborgh en de Sint Jorisschool.

In de jaren 90 werden er plannen gemaakt voor nieuwbouw. Aanvankelijk zou deze plaats bieden aan twee scholen: een openbare en een katholieke. Maar gaandeweg het traject werd de wens om te komen tot één school groter. Dit heeft ertoe geleid dat de drie scholen intensief zijn gaan samenwerken.

Het onderwijsprogram werd op elkaar afgestemd, wat leidde tot het onderwijsconcept “De ondernemende school”.

In 2009 mocht iedereen meedenken over de naam van de nieuwe brede school in Terborg. Uiteindelijk is uit ruim 80 suggesties gekozen voor: "Basisschool Dynamiek".

Dynamiek staat voor "in beweging" en sluit aan bij modern onderwijs. Het sluit ook aan bij het vorm geven aan de nieuwe school, sluit aan bij de ondernemende school en Dynamiek staat voor “doen”. Het bijbehorende logo is eenvoudig en bestaat uit 3 speels geordende cirkels. Het logo is eenvoudig door kinderen zelf te tekenen. De cirkels laten ook groei zien; dit staat symboliek voor de ontwikkeling die de leerlingen doormaken.

Elke cirkel staat bovendien voor een van de drie scholen van waaruit basisschool Dynamiek is ontstaan. De kleuren van de cirkels staan voor kleurrijk, toegankelijk voor ieder. De kleuren zijn bovendien de primaire kleuren; primair of basisonderwijs.

In 2010 is basisschool Dynamiek ontstaan uit de fusie van de drie Terborgse scholen.