school nieuws team kinderen ouders foto's filmpjes ons onderwijs contact

Navigatie:


 
 
 

Waar staan wij voor?

Dynamiek is een school die toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht maatschappelijke, religieuze of culturele achtergrond.

Uitgangspunten bij Dynamiek zijn:


  • De school biedt onderwijs dat past bij de leerlingen en is in beginsel toegankelijk voor ieder kind.
  • De school biedt ruimte aan de verschillende achtergronden die de kinderen de school in brengen;
  • De school biedt ruimte aan kinderen met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden;
  • De school laat kinderen kennis nemen van de levensbeschouwelijke hoofdstromingen in de Nederlandse samenleving;
  • De school bevordert een belangstellende, tolerante en respectvolle houding ten opzichte van de verschillen in achtergrond
  • De school kiest voor de algemene grondslag, waarbij het openstaat voor alle gezindten en meningen. In lessen en projecten komen de levensbeschouwingen ter sprake (aanbod) en komen leerlingen en leerkrachten in gesprek waardoor er een waardevolle houding jegens elkaar wordt ontwikkeld en benadrukt (elkaar in de waarde laten). Het omgaan met verschillen in identiteit is het belangrijkste wat we kinderen mee willen geven, als bagage die zij in het latere leven kunnen gebruiken.
  • De pluriformiteit van het onderwijs zal specifiek worden uitgedragen door de school.

Dynamiek is een school waar omgaan met diversiteit en respect belangrijk is


De school is een veilige omgeving, die voor iedereen openstaat en waar leerlingen samenkomen en zich thuis voelen. Dit wordt zichtbaar in ons onderwijs. Er wordt aandacht besteed aan de verschillen die er zijn tussen leerlingen, in wat ze kunnen, wat ze denken en wat ze voelen. We gaan respectvol met elkaar om in het samenwerken en samenleven.

Elk kind komt tot zijn recht. We leren kinderen om te gaan met diversiteit.


De manier waarop we met de kinderen omgaan wordt bepaald door onze levensvisie. Kenmerkend hiervoor zijn: aandacht voor de hele mens, aandacht voor vrede en gerechtigheid en ruimte voor levensbeschouwelijke zaken.

We proberen met elkaar een sfeer te scheppen waarin begrip hebben voor elkaar en rekening houden met elkaar centraal staan. Kinderen moeten met plezier naar school gaan.

Dynamiek is een ondernemende leerplek:


Leren van en met elkaar is bij Dynamiek een voorwaarde. Dynamiek is een plek die dient als een inspiratiebron voor ervaringsgerichte ontwikkeling.
Bij Dynamiek stemmen we het onderwijs zoveel mogelijk af op de individuele behoeften van elk kind. Wij willen dat doen op een dusdanige manier dat het kind zich sociaal en emotioneel vrij voelt, zodat het zich optimaal kan ontwikkelen en de school als een dagelijks terugkerend positief iets ervaart. Wij vinden het belangrijk om waardering te tonen voor de mogelijkheden van ieder kind, door een goed pedagogisch schoolklimaat te bieden met duidelijke regels en afspraken die kinderen houvast bieden

Dynamiek is een plek met grote ouderbetrokkenheid


Betrokkenheid van ouders is van groot belang. Op Dynamiek is een goede begeleiding van een kind alleen mogelijk als er sprake is van samenwerking tussen school en ouders.. Ouders zijn welkom en kunnen gemakkelijk de school binnenstappen met hun vragen en opmerkingen.