school nieuws team kinderen ouders foto's filmpjes ons onderwijs contact

Navigatie:


 
 
 

Ouderraad (O.R.)

 

Behalve de wettelijk voorgeschreven medezeggenschapsraad heeft bs Dynamiek een oudervereniging. Elke ouder (wettelijke vertegenwoordiger) wordt automatisch lid als zijn/haar kind als leerling bij onze school wordt ingeschreven. Het bestuur van deze vereniging wordt tijdens de ouderraad (O.R.) benoemd. Elke ouder kan lid worden van deze ouderraad. Tijdens de algemene jaarvergadering zijn er verkiezingen van nieuwe leden.

De O.R. behartigt de belangen van de ouders, is de spreekbuis van de ouders, een gesprekspartner bij het team. Daarnaast organiseert de O.R. in samenwerking met het team diverse evenementen en vieringen om de school net die extra's te geven die het verdient. Voorbeelden hiervan zijn: het Sinterklaasfeest, Kerstviering, Carnavalsfeest of onvergetelijke schoolreisjes. Bij de uitvoering van de activiteiten wordt een beroep gedaan op de ouders.