Kulturhus De Rietborgh

Dynamiek is gevestigd in Kulturhus De Rietborgh. De school werkt nauw samen met de partners die in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn:
- Het consultatiebureau van Yunio;
de voorschoolse instellingen
- Peuterspeelzaal Ukkepuk en
- Kinderdagverblijf De Rietpluim;
- orthopedagogisch centrum Het Kempske

Sinds februari van 2016 vindt Zozijn tevens onderdak in De Rietborgh voor een groep cliënten voor de dagbesteding.