Kernpartners
Kernpartners
Kernpartners

Kernpartners

Kernpartners
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.sportenbeleef.nl%2Fprojecten%2F&psig=AOvVaw1zLjDO3d0QRecRZhnLYjyh&ust=1575038483974000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjZmd2RjeYCFQAAAAAdAAAAABAh

Buurtsport Helpgewoon

Helpgewoon Buurtsport zet zich in voor een actieve, gezonde en veilige leefomgeving, waarin eenieder op een laagdrempelige wijze gestimuleerd wordt om meer te gaan bewegen.

Lees verder
https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.cesartherapiejansen.nl%2Fnieuws%2Fsamenwerking-basisschool-dynamiek%2F&psig=AOvVaw3RGjNFFFg2gIoaPchyxVfU&ust=1575038919167000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCm6qyTjeYCFQAAAAAdAAAAABAE

Kinderoefentherapie

Kenmerkend voor oefentherapie is dat de oefentherapeut bij een klacht altijd kijkt naar de gehele houding en het complete beweeggedrag. Kortom: de oorzaak van de klacht wordt structureel aangepakt, zodat die verdwijnt, vermindert en voorkomen kan worden.

Lees verder
Kernpartners

Logopedie

Iedereen die in het dagelijks leven hinder ondervindt van stem-, spraak- of taalgebruik kan terecht bij Logopediepraktijk Gaanderen.
De logopedist doet behandelingen binnen onze school.

Lees verder
Kernpartners

Uniekkado

Uniekkado Terborg is een bijzondere werkplek waar mensen met een beperking werkzaam zijn te midden in de samenleving. Medewerkers van Uniekkado beheren de receptie van De Rietborgh.

Lees verder
Kernpartners

Kinderopvang Humankind

Kinderopvang Humankind streeft naar optimale ontwikkeling voor elk kind. Met aandacht, warmte en grote deskundigheid begeleiden wij kinderen om zichzelf en hun talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Lees verder
Kernpartners

Kindercentrum 't Kempske

Kindercentrum ‘t Kempske is er voor kinderen en jongeren van 0-18 jaar bij wie de ontwikkeling niet vanzelf gaat. Vanuit o.a. kindercentrum ‘t Kempske bieden wij verschillende vormen van begeleiding en behandeling.

Lees verder
Kernpartners

Consultatiebureau Yunio

Op het consultatiebureau monitoren we de groei & ontwikkeling van je kind, krijg je opvoedingsadvies en voorlichting over voeding en verzorging. Onze gedreven professionals zijn er voor jou als ouder en ondersteunen jou in de ontwikkeling van je kind van baby tot volwassene.

Lees verder
Kernpartners

Graafschap College

Elk jaar zijn studenten van Sport en Bewegen welkom om bij ons op school hun opleiding vorm te geven. Op basisschool Dynamiek krijgen studenten de kans om stage te lopen en worden ze begeleidt tijdens hun traject.

Lees verder
Kernpartners

U kunt bij ons terecht met vragen over uw kind in ontwikkeling. Lichamelijke ontwikkeling, zoals groei en motoriek, maar ook voor opvoedingsvragen, gezonde voeding, eetgedrag en psychosociale ontwikkeling. In overleg met ouders en kinderen kunnen we verwijzen naar andere vormen van ondersteuning of naar een huisarts/specialist.

Lees verder
Kernpartners

Marant

De meeste kinderen kunnen gelukkig goed meekomen in het (taal)onderwijs. Helaas heeft een klein deel te maken met lees- en spellingproblemen. Als een kind grote moeite heeft met lezen en spelling, kan er sprake zijn van dyslexie. Marant doet aan behandeltrajecten binnen onze school.

Lees verder
Kernpartners

Isselinge

Elk schooljaar krijgen studenten de kans om bij ons op school hun stage vorm te geven. Tijdens de opleiding en stage ontwikkelt de student verschillende competenties. Het gaat er niet alleen om dat je kennis hebt van goed onderwijs en de juiste vaardigheden beheerst, maar het gaat er ook om wie je bent als leerkracht.

Lees verder
Kernpartners

Kulturhus de Rietborgh

Kulturhus De Rietborgh is het kloppend hart in de Terborgse samenleving. Het is een multifunctioneel gebouw met een zeer open karakter en een ontmoetingsplek voor alle geledingen van de samenleving.

Lees verder