Kinderoefentherapie
Kinderoefentherapie
Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie

Kinderoefentherapie

Herkennen

Een achterstand in de motoriek kan te herkennen zijn doordat een kind regelmatig valt/struikelt, zich stoot, geregeld iets om laat vallen of morst. Naast deze kenmerken kunnen ook gedragskenmerken aanwezig zijn. Een kind kan snel opgeven, de vaardigheid op een andere manier willen uitvoeren (ontwijkgedrag) of clownesk gedrag vertoond. Dit kan samengaan met faalangst bij het bewegen of weinig zelfvertrouwen.

Begeleiding

Begeleiding kan op verschillende manieren opgestart worden. Na een gesprek, waarbij de motorische ontwikkeling tot heden wordt doorgenomen, zal er mogelijk een motorisch onderzoek volgen waarbij de score vergeleken kan worden met de verschillende normscores alwaar bepaald kan worden of er sprake is van een leeftijdsadequate motoriek. Buiten deze score hechten wij ook veel waarde aan de observaties die uit de motoriek test naar voren komen. Aan de hand van deze informatie zal er een behandeldoel en -plan opgesteld worden hoe we uw kind het beste kunnen begeleiden om de hulpvraag te beantwoorden.

Behandeling

Tijdens de behandeling is het belangrijk dat het kind zich op zijn/haar gemak voelt. Dit ontstaat door een combinatie van spel en eigen inbreng van het kind van waaruit de kinderoefentherapeut ongemerkt gaat werken naar de hulpvraag. De oefeningen zullen opgebouwd worden van makkelijk naar complex en zullen bestaan uit een gevarieerd aanbod met hetzelfde doel voor ogen. Naast de wekelijkse begeleiding van een half uur is het wenselijk dat er ook thuis geoefend gaat worden zodat geleerde vaardigheden goed kunnen automatiseren.