Ondersteuningspartners
Ondersteuningspartners
Ondersteuningspartners

Ondersteuningspartners

Ondersteuningspartners

Extra ondersteuning

Binnen onze school zijn een aantal instellingen die extra zorg kunnen bieden voor uw kind. Deze instellingen zijn onder schooltijd aanwezig en uw kind kan vaak tijdens lestijd geholpen worden. Dit scheelt natuurlijk een hoop reistijd en zorgt voor een makkelijke overgang van school naar extra begeleiding.

Ondersteuningspartners

Marant
Dyslexiebegeleiding

De meeste kinderen kunnen gelukkig goed meekomen in het (taal)onderwijs. Helaas heeft een klein deel te maken met lees- en spellingproblemen. Als een kind grote moeite heeft met lezen en spelling, kan er sprake zijn van dyslexie. Marant doet aan behandeltrajecten binnen onze school.

Lees verder
Ondersteuningspartners

Logopediepraktijk
Gaanderen

Iedereen die in het dagelijks leven hinder ondervindt van stem-, spraak- of taalgebruik kan terecht bij Logopediepraktijk Gaanderen.
De logopedist doet behandelingen binnen onze school.

Lees verder
Ondersteuningspartners

Cesartherapie
Kind- en oefentherapeut

Stef Schreutelkamp is de kind- en oefentherapeut die behandelingen doet binnen onze school. Tijdens zijn sessies wordt er gekeken naar het complete beweeggedrag en kan daarop ingespeeld worden.

Lees verder