Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad
Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Een bestuur met meerdere scholen heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De GMR van PRO8 praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. De GMR vergadert in een schooljaar gemiddeld zes keer. Daarnaast zijn er twee bijeenkomsten met de raad van toezicht.