• 0315 - 324907
Visie en missie
Visie en missie
Visie en missie

Visie en missie

Visie en missie

Dynamiek is een moderne basisschool waar we er vanuit gaan dat ieder mens uniek en gelijkwaardig is. Dit houdt in dat wij “de mens” als uitgangspunt nemen voor ons onderwijs, in de meest brede zin van dat container-begrip.
Dynamiek biedt kinderen, ouders en personeel een stukje samenleving waar vooral gekeken wordt naar wat wel kan!
Waar je binnen onze gedragscode mag zijn wie je bent. Waar we bereid zijn van en met elkaar te leren. Waar verschillen tussen mensen als kracht gezien wordt, met een compleet en indien nodig aangepast aanbod.