school nieuws team kinderen ouders foto's filmpjes ons onderwijs contact

Navigatie:


 
 
 

Onze visie

Basisschool Dynamiek is de Terborgse basisschool, een school die ontstaan is in 2010. De school is een samenvoeging van openbare basisschool de Vlieger, de katholieke Sint Joris school en de Katholieke De Rietborgh, drie scholen die gefuseerd zijn. In deze brede samenwerkingsschool waar kinderen met verschillende achtergronden en levensbeschouwingen samen komen wil Dynamiek de plek zijn waar kinderen samen tot leren komen in een omgeving die ondernemend gedrag stimuleert.

De naam Dynamiek betekent dan ook ”in beweging”. De naam sluit aan bij modern onderwijs; bij vorm geven aan de nieuwe school en bij de ondernemende school.

Dynamiek staat voor doen


Het logo is eenvoudig; bestaat uit 3 cirkels, speels geordend, in beweging.
Het is eigenlijk eenvoudig door kinderen zelf te tekenen. De cirkels laten ook groei zien; dit staat symboliek voor de ontwikkeling die de leerlingen doormaken. Een cirkel staat voor bewegen, denk aan een wiel. Elke cirkel staat bovendien voor een school van waaruit basisschool Dynamiek is ontstaan. De drie cirkels vormen samen het logo voor de nieuwe school

Elke cirkel staat symbool voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw
De kleuren van de cirkels staan voor kleurrijk, toegankelijk voor ieder.
De kleuren zijn bovendien de primaire kleuren en verwijzen zo naar het primair of basisonderwijs.