Kanjerschool
Kanjerschool
Kanjerschool

Kanjerschool

Kanjerschool
Kanjerschool

Het mooie van de Kanjertraining is, dat iedereen in de school weet om welke regels het gaat. In de methode volgen we een hoofdpersoon die in verschillende situaties mensen tegenkomt met een bepaalde kleur pet op. Deze kleuren petten zeggen weer iets over de manier waarop iemand wat doet. Via een duidelijk verhaallijn, opdrachten en samenwerkingspellen leren wij kinderen dat iedereen zichzelf mag zijn, maar de Kanjerafspraken daarin voorop staan.

Lees verder