Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (M.R.). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt, stemt en adviseert mee in alles wat met school te maken heeft. De M.R. volgt het schoolbeleid in onder andere organisatie, personeel, financiën, beleid en huisvesting. Denk bijvoorbeeld aan wijziging in roosters, kwaliteit van onderwijs, veiligheid. De MR denkt positief-kritisch mee, met steeds het belang van de kinderen, personeel en ouders voor ogen.

Wie zitten er in de M.R.?

Een MR bestaat uit twee geledingen:

  • Vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers: gekozen door de ouders/verzorgers

  • Vertegenwoordigers van het personeel: gekozen door het team

Het reglement en de notulen van de vergaderingen kunt u inzien op school of opvragen bij de secretaris. Mochten we u willen informeren, dan doen we dit via de nieuwsbrief of u ontvangt via de leerkracht een bericht vanuit de MR. Contact opnemen kan via onderstaande link of via

Oudergeleding

  • Aysun Ergun (voorzitter)
  • Bayram Sunnetci
  • Jeroen Vermeulen

Personeelsgeleding

  • Nienke Koster (secretaris)
  • Iris van den Bosch
  • Jos Huese