• 0315 - 324907
Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad
Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

Iedere school in het basisonderwijs heeft een medezeggenschapsraad (MR). Dit wettelijk verplichte orgaan denkt, stemt en adviseert mee in alles wat met school te maken heeft. De M.R. volgt het schoolbeleid in onder andere organisatie, personeel, financiën, beleid en huisvesting. Denk bijvoorbeeld aan wijziging in roosters, kwaliteit van onderwijs, veiligheid. De MR denkt kritisch mee, met steeds het belang van de kinderen, personeel en ouders voor ogen. 

Wie zitten er in de M.R.?

Een MR bestaat uit twee geledingen:

  • Vertegenwoordigers van de ouders/verzorgers: gekozen door de ouders/verzorgers

  • Vertegenwoordigers van het personeel: gekozen door het team 

Het reglement en de notulen van de vergaderingen kunt u inzien op school of opvragen bij de secretaris. Belangrijk nieuws vanuit de MR verspreiden we via de Nieuwsbrief. 

Oudergeleding

  • Jilke Liebrand (voorzitter)
  • Rik van Kooten
  • Bayram Sunnetci

Personeelsgeleding

  • Dolf Onstenk
  • Nienke Koster
  • Jos Huese