school nieuws team kinderen ouders foto's filmpjes ons onderwijs contact

Navigatie:


 
 
 

Raad van toezicht  

De Stichting Primair Onderwijs Achterhoek (PRO8) heeft toezicht en bestuur gescheiden middels het Raad van Toezicht model. 
De Raad van Toezicht heeft een toezichtskader vastgesteld. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden, waarvan één lid is voorgedragen door de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. De Raad van Toezicht kent geen portefeuillehouders (b.v. secretaris of penningmeester).

 

Postadres:

Stichting Primair Onderwijs Achterhoek
Raad van Toezicht
Postbus 159
7000 AD Doetinchem


Samenstelling raad van toezicht:

 

Floor Wissing-Kunst, voorzitter
Gert Willem Römer, lid
Norbert Hoogsteder, lid
Iris Messing-Meuleman, lid
Peter Berendhaus, lid

 

College van bestuur

Lucy (L.P.M.) Hermsen
Voorzitter college van bestuur
Telefoon: 0314 - 653 400
Mobiel: 06 - 1360 7319
E-mail: l.hermsen@pro8.nu 

 
De voorzitter van het college van bestuur, Lucy Hermsen, is bestuurder van de organisatie. Zij is door de Raad van Toezicht benoemd en
geeft uitvoering aan door de stichting vastgesteld beleid betreffende personeel, onderwijs, financiën, huisvesting en beheer.
Daarnaast voert zij overleg met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).
 
Postadres:
Stichting Primair Onderwijs Achterhoek
Postbus 159
7000 AD Doetinchem
Bezoekadres:
Lohmanlaan 23
7003 DJ Doetinchem

 

Directieteam

Het directieteam is een zelfstandig functionerend orgaan binnen de stichting. Het voorzitterschap van het directieteam wordt wisselend uitgevoerd door één van de directeuren.
Doel van het directieteam is gezamenlijk invulling te geven aan de integrale taak van schoolleider, elkaar te adviseren, samen te leren. Tevens formuleert het team adviezen aan het College van Bestuur. Daarnaast voeren de directeuren overleg binnen werkgroepen, die op basis van wisselende thema's ingesteld zijn en tot doel hebben onderzoeks- en ontwikkelopdrachten van het directieteam uit te voeren.
Het directieteam vergadert in het Studie- en vergadercentrum PRO8, Langestraat 14, 7047 AP te Braamt.